CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ – HOÀN TIỀN

Đối Với Hợp Đồng Vận Chuyển Khách hàng có thể thay đổi lịch trình vận chuyển trước 24h diễn ra booking mà không chịu thêm bất kỳ phí phát sinh dịch vụ nào ngoài việc trả thêm phí cho phần giá trị sản phẩm gia tăng. Trong trường hợp khách hàng hủy booking: + Hủy […]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Mục Đích Và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin Khách Hàng Để hoàn thiện hợp đồng, bảo hiểm và các thủ tục khác, Công ty cần nắm thông tin cá nhân của Khách hàng về Họ tên, Quốc tịch, Số chứng minh thư hoặc Passport Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng: Thông tin […]